Algemene voorwaarden en Privacybeleid


Algemeen

Door te kiezen voor B&E Fotografie, geef je automatisch toestemming aan zowel Bruno Van Saen als Els Van Den Borre tot het fotograferen van jezelf, huisdieren, en/of andere privé eigendommen zoals omgeving, materiële elementen, enz. De klant is zelf verantwoordelijk voor de omgeving en alle toebehoren wanneer B&E Fotografie de opdracht heeft gekregen en aanvaard voor alle foto's die worden gemaakt welke niet is begrepen tot het privédomein van de klant, bv. een fotoshoot in de manage, op het strand, beschermd domein, enz.

Foto's gemaakt door B&E Fotografie kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden - door Bruno of Els - op ieder soort digitale media (zoals websites, blogs, facebook, enz.). Indien u dit niet wenst, gelieve B&E Fotografie hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Foto's gemaakt door B&E Fotografie mogen verspreid worden via lectuur, in de vorm van tijdschriften, kranten, boeken, enz. door één van beide auteurs zonder enige voorafgaande bekendmaking EN/OF door derden mits schriftelijke toelating van Bruno Van Saen of Els Van Den Borre, oftewel B&E Fotografie.

Fotoreportages of fotoshoots

Fotoshoots of -reportages geboekt bij B&E Fotografie worden enkel volbracht na betaling van het voorschot, en het resterende saldo. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren ingeval van slechte weersvoorspellingen of onvoorziene omstandigheden. Eens ter plaatse, wordt er steeds gestart met de opdracht. Deze kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden stopgezet door B&E Fotografie. In de fotoshoot is een gallerij met een selectie van foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd, voorzien van een watermerk en mogen enkel gebruikt worden voor het maken van de selectie van de klant. Alle digitale aangekochte beelden -zowel de Lage resolutie (Lres) als de Medium resolutie (Mres) beelden - mogen geplaatst worden op digitale media, enkel voor persoonlijk gebruik, en mits de naamsvermelding van de fotograaf of B&E Fotografie. Alle Lres werken wordt steeds voorzien van een watermerk. Dit mag onder geen enkele omstandigheid worden verwijderd. Onze Mres en Hres beelden worden geleverd zonder watermerk. De Hres beelden mogen niet verpreid worden via sociale media of enige andere vorm van openbaarmaking. Al onze digitale beelden en foto's mogen niet vermenigvuldigd worden en/of doorverkocht worden aan derden. Op kopiëren van beelden staan zware straffen.

Betalingen

De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft steeds ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Bij reservering of boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Ten laatste 10 dagen voor de fotoshoot dient het resterende saldo te worden voldaan. Bij volledige betaling van de fotoshoot en/of bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinde worden er andere tarieven gehanteerd.

Bestellingen

Bestellingen kunnen enkel worden gemaakt via onze webshop. Via een unieke login krijg je toegang tot een selectie van foto's gemaakt door B&E Fotografie. De geselecteerde foto's zijn bewerkt in de stijl van de fotograaf. Foto's van een fotoshoot die de selectie niet haalden kunnen onder geen beding verkregen worden. Na het maken van de keuze van de klant wordt een bevestigingsmail met aanvraag tot betaling verstuurd binnen de 14 kalenderdagen (Enkel bij aankoop van foto's zonder voorafgaande fotoshoot). Pas na possitief antwoord van de klant op de mail is de bestelling bindend. De klant verbindt zich er dan toe akkoord te gaan met de geselecteerde artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag. Afhankelijk van het product kan de levertermijn oplopen tot 8 weken na bestelling. De resolutie van onze digitale Lres bestanden bedraagt 900px x 600px in 96dpi. De resolutie van onze digitale Mres bestanden bedraagt 1920px x 1080px in 240dpi en onze Hres bestanden 4800px x 3200px in 300dpi.

Alle foto's worden geleverd in jpg formaat. De resolutie hangt af van het tarief en de grootte van de foto. Bij verzending van 'Fine Art Prints' per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Annuleringen

Een annulering van een fotoshoot of een annulering van een bestelling van foto's kan door de klant worden gemeld per e-mail of per schrijven. Bij annulatie wordt het voorschot in geen geval terugbetaald. Het voorschot kan echter wel gebruikt worden voor een herboeking. De annuleringskosten binnen veertien kalenderdagen voor aanvang van de opdracht bedragen 100%. Voor alle andere annuleringen telt het bedrag van het voorschot.

Auteursrechten

Foto's en/of iedere vorm van reportages zoals layouts, kaartjes, enz. gemaakt door B&E Fotografie blijven steeds eigendom van de maker en/of fotograaf. In geen enkel geval is het toegelaten foto's te publiceren in eender welke vorm, zowel digitaal als lectuur, zonder schriftelijke toelating van B&E Fotografie. Foto's zonder watermerk mogen helemaal niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites en zonder enige vorm van referentie naar de auteur.

Voor foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Privacybeleid

Alle verzamelde gegevens van de klant, worden conform aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regels bijgehouden door B&E Fotografie. Deze gegevens worden opgeslagen enkel ter informatie en referentie naar de klant. Geen enkele data zal worden overgedragen aan eender welke organisatie. Onder opgeslagen gegevens verstaan wij: naam en voornaam, straat en huisnummer, postcode en gemeente, land, telefoonnummer, e-mail, naam van de ouder of contactpersoon, datum en uur van opdracht, type opdracht, bankrekeningnummer, voorschot bedrag en betalingsdatum, resterende saldo en betalingsdatum,

De betrokkene heeft steeds het recht om zijn persoonlijke informatie op te vragen, in te kijken, te laten wijzigen en/of te laten verwijderen. Deze gegevens zullen bewaard blijven bij B&E Fotografie voor onbepaalde duur.